Seo Start Menu

SEO EN GOOGLE Lees meer...
SEO Woordenlijst

Aanmelden zoekmachine: Proces van het aanmelden van een website bij een zoekmachine.

Access provider: Een bedrijf dat tegen betaling zorgt voor een aansluiting op Internet.

Adsense: Programma van Google waarmee tekstadvertenties op inhoudspagina's weergegeven kunnen worden.

ADSL: Asymetric Digital Subscriber Line. Een techniek die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden beeld, geluid en data met zeer hoge snelheid over de bestaande, koperen telefoonlijn te transporteren.

Advertentiegroep: Specifieke groep waarin alle gerelateerde trefwoorden staan met betrekking tot het gewenste onderwerp. Komt voor bij Google.

Advertentie impressies: Het aantal keren dat een advertentie vertoond wordt, ook wel views of vertoningen genoemd. De teller begint te lopen zodra er op een url wordt geklikt. Een klik wordt ook meegeteld als de bezochte pagina niet helemaal geladen wordt.

Advertorial: Advertentie op Internet (in een zoekmachine of op een content pagina).

Advertising netwerk: Een netwerk dat vele websites representeert in het verkopen van online advertenties. Op deze wijze kunnen adverteerders betrekkelijk gemakkelijk een breed publiek bereiken middels "run-of-category" en "run-of-network" inkopen.

Adviews: Het aantal keren dat een advertentie-uiting aan de bezoeker van de website is getoond. Komt voor bij Google.

Adwords: Het Pay-Per-Click marketing programma van Google.

Affiliate marketing: Winstdeling tussen online adverteerders en online uitgevers. De winstdeling is doorgaans gebaseerd op prestaties: verkopen, aantal kliks of aantal registraties.

Algoritme: Een stelsel van regels waaraan een zoekmachine zich houdt bij het analyseren en resulteren van internetpagina's.

Algoritmisch zoekresultaat: Zoekresultaat op basis van inhoud van internetpagina's.

Application service provider: Een leverancier van applicaties / diensten die door een netwerk geleverd worden aan vele klanten, in ruil voor een stroom kleine betalingen in plaats van ťťn, vooraf vastgesteld bedrag.

Banner: Horizontale (beeld-) advertentie op een website. Heeft vaak bewegend beeld/tekst en is ingekaderd. Direct klikbaar.

Banner blindheid: De neiging van bezoekers van websites om banner advertenties te negeren, zelfs wanneer deze banners voor hen relevante informatie bevatten.

Banner uitwisseling: Een netwerk waarin de participerende websites elkaars banner advertenties tonen.

Barter: Het direct uitwisseling van goederen of diensten zonder dat hier een financiŽle vergoeding tegenover staat.

Bereik: Hoeveel mensen er bereikt worden met bijvoorbeeld een Search Engine Advertising campagne.

Bezoek: Bezoekers van een website.

Blog: Een frequente, chronologische publicatie van persoonlijke overwegingen en web links.

Bookmark: Een actie van een gebruiker om een site te markeren die hij of zij vaker wil bezoeken en hiermee niet hoeft te zoeken naar de domeinnaam.

Branding: Vergroten van de merknaam ofwel naamsbekendheid

Browser: Programma waarmee web pagina's kunnen worden bekeken, zoals Internet Explorer.

Button advertentie: Een grafische reclame-uiting op het Internet dat kleiner dan een banner is: doorgaans 120 pixels breed en 60 pixels hoog (i.e. 120x60). Door het kleinere formaat kan een button makkelijker worden verwerkt in het grafisch ontwerp van een pagina.

Button uitwisseling: Een netwerk waarin de participerende websites elkaars button advertenties tonen.

Cache: Het geheugen van de server van diverse zoekdiensten. Als een pagina al eerder, ook door andere bezoekers, is opgevraagd, wordt hij opgeslagen in het geheugen van de server. De bewuste site hoeft dan niet iedere keer opgehaald te worden van zijn oorspronkelijke adres. Dit zorgt ervoor dat de snelheid waarmee de bezoeker de website te zien krijgt, flink wordt verhoogd.

Campagne: Bij Google is dit het geheel van zoektermen, trefwoorden en tekstadvertenties samen. Bij Overture is dit het geheel van zoektermen, titels en omschrijvingen.

Classifieds: Classifieds zijn items die geÔndexeerd worden voor verkoop met een vaste prijs. De items kunnen direct gekocht worden zonder dat er hoeft te worden geboden en zonder dat men hoeft te wachten op het eindigen van een veiling (Bijvoorbeeld de classifieds die aangeboden worden door particulieren en bedrijven op marktplaats.nl).

Click: Een click is de registratie van het feit dat iemand op een advertentie-uiting heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt.

Clickratio: De mate waarin een reclame-uiting wordt aangeklikt door een gebruiker ten opzichte van het totaal aantal keer dat de advertentie is getoond. Dit meet de mate van succes van een (tekst-) advertentie.

Click-Through: Dit staat voor het gedrag van een gebruiker op de website vanuit een bezoekerspositie. Deze link kan in verschillende vormen voorkomen zoals een button of een advertentietekst.

Cloaking: Techniek waarmee een website aan zoekmachines een andere pagina toont dan andere gebruikers krijgen te zien om te indexeren.

Content: Inhoud, ander woord voor aangeboden informatie.

Content integration: De samensmelting van content ("Inhoud" van producten en diensten op het Internet, zoals tekst, nieuws, muziek, films) uit individuele bronnen in geÔntegreerde designs. Een voorbeeld is het op een E-commerce site aanbieden van een film gebaseerd op een boek, tezamen met het boek, terwijl beide producten uit een andere database (bron) komen.

Content Match: Resultatentechniek van Overture waarbij het adverteerders mogelijk gemaakt wordt, bovenaan de advertentie-lijst te komen te staan. In tegenstelling tot de Precision Match wordt deze techniek gebruikt op websites met gerichte informatie over een bepaald onderwerp (zoals Marktplaats en Startpagina).

Content provider: Aanbieder van informatie op Internet. Iedereen die een eigen webpagina heeft.

Contextuele versus zoek gerelateerde advertenties: Een contextuele advertentie wordt op dezelfde wijze weergegeven als een advertentie die boven de zoekresultaten wordt weergegeven; de zoekgerelateerde advertentie met het label "gesponsorde resultaten" of "gesponsorde link". Het verschil is dat een contextuele advertentie wordt weergegeven op een content pagina dat relevant materiaal bevat. De advertenties worden automatisch op deze pagina's geplaatst, gebaseerd op een algoritme dat de relevantie berekent.

Conversie: In deze branche staat een conversie voor het met succes binnenhalen van een prospect. Dat wil zeggen dat een bezoeker heeft gedaan wat jij wilt. Bijvoorbeeld een catalogus bestellen, een product aanschaffen, of een nieuwsbrief aanvragen.

Conversie tracking: Het achterhalen ("tracken") van het percentage bezoekers die een in de ogen van de marketeer gewenste actie op een site ondernemen, als gevolg van het klikken op een advertentie in een zoekmachine. Voorbeelden van "gewenste acties" zijn ingevulde informatieaanvraag formulieren of inschrijvingen voor nieuwsbrieven.

Conversieratio: De verhouding tussen het aantal keren dat op een advertentie is geklikt en het aantal keren dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Cookie: Een cookie is een tekstdocument dat een website op de bezoekende computer kan plaatsen. Zodoende kan de website bijhouden of de bezoeker een gebruikersnaam heeft e.d.

CPA: (Cost per action) Zie conversiekosten.

CPC: Cost Per Click. De prijs die men betaald per klik op hun advertentie. Geen kliks, geen kosten.

CPL: Cost Per Lead. Hierbij wordt afgerekend op het aantal leads naar de website. Dit kan bijvoorbeeld een informatieaanvraag zijn of bijvoorbeeld een inschrijving op een nieuwsbrief. Dit model komt weinig voor.

CPM: Cost Per Mille. Een afgesproken prijs per 1000 views.

CPS: (Cost per sale) Zie conversiekosten.

CTR: Click Through Rate. De klikfrequentie gemeten tussen zelf te kiezen, variabele data.

Creative sheet: Een Excel sjabloon van een pay per click zoekmachine waarin adverteerders de samenstelling van de campagne kunnen aanpassen, zoals de te gebruiken zoekwoorden in combinatie met bepaalde advertenties evenals de maximale kosten per klik (CPC) en de doorklikurl's.

Deeplink: Directe verwijzing naar een bepaalde pagina of onderwerp op een website.

Description tag: Een HTML label in een website, gebruikt om zoekmachines te voorzien van een beschrijving van de inhoud van de website.

Directory: Map of folder op de computer waar gegevens in opgeslagen kunnen worden.

Domeinnaam: Een geregistreerde naam die staat voor een individueel adres op het Internet.

Doorklik url:
Term, gebruikt in Search Engine Advertising, die aangeeft naar welke landingspagina een advertentie, gekoppeld aan een bepaald(e) (combinatie van) zoekwoord(en) dient te linken.

Doorway page: Een pagina specifiek gemaakt om een hoge positie in zoekmachines te verkrijgen op specifieke keywords. Een doorway pagina doet dienst als een toegangspagina die bezoekers dienen te passeren voordat ze naar de daadwerkelijke content van de site worden doorverwezen.

Downloaden: Het ophalen van bestanden van andere computers naar de eigen computer via een network of via een telefoonlijn en modem.

Editorial board: Een editorial board is een combinatie van gecomputeriseerde en persoonlijke assistentie in het proces van het creŽren van keywords en advertorials, gegeven een aantal redactionele richtlijnen. Een andere functie van een editorial board is het inspecteren en goed- of afkeuren van door adverteerders opgestelde advertorials en keywords of basis van de redactionele richtlijnen.

Editorial guidelines: Redactionele richtlijnen. Tekstuele en stijlbeperkingen van pay per click zoekmachines waaraan adverteerders zich dienen te houden. Zo is het gebruik van superlatieven doorgaans niet toegestaan.

E-mail marketing: De promotie van producten of diensten via email.

E-mail spam: Ongewenste email.

Fixed fee: Een alternatief voor pay per click advertentie betalingsmodellen van zoekmachines. Wanneer adverteerders een fixed fee aan zoekmachines betalen wordt er van tevoren een vast budget afgesproken; de maximale CPC kan niet worden bekeken / aangepast door de adverteerder gedurende de looptijd van de campagne.

Flash: Multimedia technologie ontwikkeld door Macromedia waarbij interactieve bestanden relatief weinig ruimte innemen.

Forum: Een online community waarin bezoekers onderwerpen waarin ze geÔnteresseerd zijn kunnen plaatsen en lezen.

Frames: Een structuur dat het verdelen van een webpagina in twee of meer onafhankelijke delen mogelijk maakt.

Frequency cap: Een beperking van het aantal keren dat een specifieke bezoeker een specifieke online advertentie-uiting (banner, button, interstitial) te zien krijgt.

Gesponsorde koppeling: (zie tekstadvertentie).

Gesponsorde link: Zoekresultaten boven of naast de normale resultaten in een zoekmachine waarvoor een adverteerder betaalt.

Gesponsorde zoekresultaat: Zoekresultaat op basis van betaling (zie tekstadvertentie).

Google: Favoriete zoekmachine van de westerse wereld. In de USA en AziŽ is Yahoo populairder.

Guerilla marketing: Onconventionele marketing bedoeld om maximale resultaten met minimale inspanning te behalen.

Hit: Iedere keer dat een webserver een bestandje naar een browser stuurt, wordt dit geteld als een hit. Wanneer een pagina 3 plaatjes heeft, zal er wanneer de pagina door 1 iemand wordt bekeken, 4 hits worden geteld. Webmasters gebruiken hits om de laadsnelheid van de server te meten. Hits zijn geen goede indicatie voor het meten van traffic op een website.

Homepage: Openings- of welkomstpagina van een website.

Html: HyperText Markup Language. Dit is de algemene programmeertaal waarin veel websites geprogrammeerd worden.

Http: HyperText Transfer Protocol. Deze afkorting staat voor het systeem waarop alle webpagina's werken.

Hybride model: Een combinatie van twee of meer online marketing betalingsmodellen.

Hyperlink: Met HyperText gerealiseerde verwijzing op een webpagina naar een ander deel van die webpagina of naar een andere webpagina.

Hypertext: Een mechanisme waarmee vanuit tekst of een plaatje een verwijzing gemaakt kan worden naar andere, gerelateerde informatie. Een dergelijke verwijzing heet een Hyperlink. De informatie op het WWW, aangeboden in de vorm van webpagina's is gebaseerd op HyperText.

IAB Interactive Advertising Bureau: Een onafhankelijk orgaan en kennisplatform op het gebied van online advertising, interactive marketing, mobile advertising & iTV.

Ilse: Eerste Nederlandse zoekmachine (opgericht in 1996). Nu een groot bedrijf met onder meer Startpagina.nl, Nu.nl en Download.nl onder haar hoede. Ook is Ilse actief in de off-line producten zoals het Funda Verhuisblad.

Incentivized traffic: Bezoekers die ťťn of andere vorm van compensatie hebben ontvangen voor het bezoeken van een site.

Internet: Wereldwijde bundeling van computers waardoor het mogelijk is snel informatie van een andere computer op het beeld te krijgen, mits deze als beschikbaar te boek staat.

Intranet: Intern netwerk waar alleen bevoegden toegang tot hebben. Meestal alleen vanuit bepaalde(werk-) locaties te bereiken.

Interface: Schil of bedieningsbeeld; de wijze waarop een programma is vormgegeven op het beeldscherm.

Interstitial: Een advertentie die verschijnt in een apart venster terwijl je wacht tot de website is geladen. Vaak worden hier veel grafische toepassingen zoals Flash voor gebruikt. Ook streaming content, zoals films, worden gebruikt.

Inventory: Bijhouden hoeveel zoekopdrachten voor een groep woorden worden ingevoerd bij een zoekmachine gedurende een bepaalde periode.

IPAN: Interactive Professionals Association Netherlands. Een vereniging van internet professionals die kennis en ervaring onderling uitwisselen.

IP-nummer: Unieke combinatie van vier groepjes cijfers gescheiden door punten. Het IP-nummer is het unieke adres van elke computer die op Internet is aangesloten en zorgt ervoor dat een Internet-computer een unieke en traceerbare plaats inneemt.

ISDN: Integrated Services Digital Network. In plaats van analoge signalen (geluid) worden digitale signalen (bits / bytes) verzonden. Aangezien een computer ook met digitale signalen werkt, hoeft er niet met een modem een vertaling plaats te vinden naar geluidssignalen.

ISOC: Internet Society; behartigt de belangen van het internet.

Javascript: Een scripttaal ontwikkeld door Netscape en gebruikt om interactieve websites te ontwikkelen.

Keyword: Zoekwoorden, zoektermen, ingevoerd in een zoekmachine. Ter illustratie hieronder een lijst met veel ingevoerde keywords in zoekmachines, inclusief de kosten die adverteerders betalen, willen ze gevonden worden op deze zoektermen: V4M keyword kliks per dag CPC dating vliegticket auto hypotheek reizen verzekering sms

Keyword research: Onderzoek naar welke zoekwoorden gerelateerd zijn aan een website en welke hiervan de hoogste return on investment (ROI) genereren.

Keyword string: Een serie zoekwoorden, ingevoerd in een zoekmachine.

Koptekst: Titelregel bij Google.

Landingspagina: Een specifieke webpagina waar een bezoeker uiteindelijk op komt nadat deze op een banner of een zoekmachine listing heeft geklikt. Vaak is deze pagina een deeplink en bevat een specifieke aanbieding/actie of content.

LAN: Local Area Network. Een lokaal netwerk van computers, al dan niet aan Internet gekoppeld.

Lead: PotentiŽle klant.

Link: Een verwijzing op een webpagina naar een ander deel van die webpagina of naar een andere webpagina.
 
Listing: De informatie, dat verschijnt of een resultatenpagina van een zoekmachine als gevolg van een zoekopdracht.

Link populariteit: Het meten van de kwantiteit en kwaliteit van websites die naar de eigen website linken.

Link tekst: De tekst die een hyperlink bevat.

Location targeting options: Een functie van een P4P systeem dat adverteerders in staat stelt hun advertenties beter te richten op specifieke geografische gebieden. Voorbeelden van location targeting options zijn het richten van advertentie-uitingen op specifieke regio's of steden (op basis van postcode), of op basis van een zelf aan te geven radius vanaf een bepaald punt (customized targeting).

Log file: Een bestand waarin de activiteit op een webserver is geregistreerd / opgeslagen.

Matching options: (broad, phrase & exact) Opties voor het beter overeenstemmen van advertenties in zoekmachines aan de gebruiker (diegene die zoekt): ∑ Broad matching is de standaard matching option. Broad matching houdt in dat advertenties continu worden vertoond op het moment dat de door de zoeker ingevoerde zoekopdracht overeenkomt met de door de adverteerder ingevoerde keywords; de volgorde van de keywords en de aanwezigheid van andere keywords in de zoekopdracht is niet relevant. ∑ Phrase matching houdt in dat advertenties alleen worden vertoond wanneer de volgorde van de keywords in de ingevoerde zoekopdracht overeenstemt met de volgorde van de keywords ingevoerd door de adverteerder. ∑ Exact matching houdt in dat advertenties alleen worden vertoond wanneer de keywords in de zoekopdracht exact overeenkomen met de door de adverteerder ingevoerde keywords.

Mediabureau: Onafhankelijke intermediair die opdrachtgevers adviseert waar een reclamecampagne het best geplaatst kan worden.

Meta crawler (meta zoekmachine): Zoekmachine die zelf geen databank heeft, maar zijn informatie haalt uit meerdere andere zoekmachines

Meta data: Verzamelwoord voor metatags

Meta keywords: De zoekwoorden die gebruikt worden in de metadata.
Meta tag: De zoekwoorden en steekwoorden die verborgen zijn in de achterliggende (onzichtbaar voor de bezoeker) html-pagina van een website.

Micro site: Een deel van een grote site, dat bedoeld is om een specifiek product of specifieke dienst onder de aandacht van het publiek te brengen en er informatie over te geven. Heeft meestal een aparte URL en wordt door middel van banners onder de aandacht gebracht. Na een bepaalde tijd wordt de microsite in de algemene site opgenomen en verdwijnt de aparte URL.

MSN: MicroSoft Network. Website van Microsoft. Gelinkt met alle Microsoft applicaties waaronder MSN Search, MSN Messenger, etc.

Negative keywords: Excluding keywords. Advertenties worden niet vertoond, als een zoekopdracht een term bevat die door de adverteerder als negatief is aangegeven. Zo wordt de advertentie voor de zoekterm 'bank' niet vertoond wanneer wordt gezocht naar 'bank rente' als de adverteerder rente heeft aangemeld als negative keyword.

Navigatie: De verkeersborden op een site. De navigatie van een website maakt het surfen van de ene webpagina naar de andere mogelijk.

Netiquette: Etiquette op het Internet. Het is een geheel van geschreven en ongeschreven gedragsregels waaraan iedere gebruiker van het Internet zich dient te houden.

Netwerk: Twee of meer computers die met elkaar verbonden zijn en informatie kunnen uitwisselen.

Online mediacampagne: Advertentiecampagne die via het Internet wordt gevoerd.

Online verkoop: Verkoop die plaatsvindt via het Internet.

Opt-in e-mail: E-mail die expliciet is aangevraagd door de ontvanger ervan.

Opt-out: Type programma dat het meedoen eraan verondersteld als er niet expliciet aangegeven worden dat deze participatie niet gewenst is. (2) zich uitschrijven uit een opt-out programma.

Optimalisatie zoekmachine: Zie Search Engine Optimization.

Outbound link: Een link in een website die naar een andere website verwijst.

Overture: De nieuwe naam van Overture is Yahoo! Search Marketing Solutions. Het is een Pay-Per-Click advertising company (momenteel wereldleider) dat in 2003 is overgenomen door Yahoo! Overture's tekstadvertenties zijn te zien op MSN, Ilse, Altavista en Vinden. Overture is dť concurrent van Google.

PageRankTM technologie: Deze techniek wordt toegepast door de zoekmachine Google en zorgt ervoor dat de meest relevante en hooggewaardeerde websites bovenaan de resultatenpagina komen te staan, in plaats van een lijst in alfabetische volgorde.

Pageview: Een eenheid om het aantal bezoekers aan een pagina te meten. Het komt overeen met het opvragen van een bepaalde pagina bij een server.

Paid inclusion: Tegen betaling opgenomen in de lijst met zoekresultaten. De positie is echter nog steeds bepaald door de algoritmische regels van de zoekmachine.

Paid listings: Zoekgerelateerde advertentietekst in de zoekresultaten van een zoekmachine.

Paid placement: Het kopen/ bieden op bepaalde zoektermen waardoor een plaats wordt gekocht in de resultatenlijst/ boven de resultatenlijst

Paid submission: Zie Paid Inclusion.

Pay per click zoekmachine: Een Pay per click search engine (PPCSE) is een zoekmachine waarin resultaten worden gerangschikt op basis van de hoogte van biedingen van adverteerders. Adverteerders betalen op het moment dat een zoeker op een gesponsorde koppeling klikt.

Permission marketing: Marketing die erop gericht is om de toestemming van consumenten te krijgen om informatie van een bedrijf aan hen te versturen.

Pop-up advertentie: Een advertentie die in een nieuw scherm in een browser wordt geopend.

Pop-under advertentie: Een advertentie die in een nieuw scherm in een browser achter het huidige scherm wordt geopend.

Portal: Toegangspoort tot Internet (vb Planet, Startpagina).

Positioneren zoekmachines: Zie Search Engine Ranking.

PPC: Pay-Per-Click. Een adverteerder betaalt per klik op zijn advertentie aan de plaatser (Google en/of Yahoo!).

Precision Match: Resultatentechniek van Overture waarbij het adverteerders mogelijk wordt gemaakt bovenaan de zoekresultatenpagina te komen te staan. Op basis van zoekwoorden. Wordt gebruikt bij zoekmachines zoals Altavista en Ilse.

Provider: Zie access provider.

P4P (Pay for performance): Een term, gepopulariseerd door een aantal zoekmachines als een synoniem voor pay per click. De zoekmachines willen met de term verduidelijken dat een adverteerder alleen betaalt voor advertenties die goede resultaten leveren ('perform') in termen van het genereren van verkeer, in tegenstelling tot cost per mile (CPM) advertenties die geld kosten, of er nu wel of niet op geklikt wordt.

Query: Zie keyword.

Reciprocal links: Links tussen twee sites, gebaseerd op wederkerigheid: beide sites plaatsen links naar elkaar.

Rectangle: Een rechthoekige grafische reclame-uiting op het Internet: doorgaans 300 pixels breed en 250 pixels hoog (i.e. 300x250)

Regel tekst: Tekstruimte onder de titel. Regel 1 en 2 bij Google.

Referrer: Pagina van waaruit een bezoeker via een hyperlink op een andere pagina terecht is gekomen. Door het bijhouden ervan kan de eigenaar van een website nagaan waar zijn bezoekers vandaan komen.

Robot: Een computerprogramma dat zelfstandig taken kan uitvoeren waarvoor het ontworpen is, ook wel 'bot' of 'agent' genoemd. Een robot die geÔnstrueerd is om Internet op te gaan om informatie te vinden en deze te indexeren (in een zoekmachine) wordt ook wel een 'spider' genoemd.

ROI (Return on investment): Opbrengsten afgezet tegen de investering, meestal uitgedrukt in een percentage. De ROI is bijvoorbeeld 500% wanneer de totale investering in een campagne €200 is, en de gegenereerde opbrengsten €1.000 zijn (€1.000 / €200).

RON (Run On Network): Het inzetten van een online campagne over alle sites die bij een netwerk zijn aangesloten. Verdeling hiervan vindt plaats door het netwerk.

ROS (Run On Site): Een wijze van inzetten van een online campagne waarmee advertenties op elke willekeurige pagina van een website getoond kunnen worden.

RSS: Really Simple Syndication is een toepassing van de internetmetataal XML. Sites die een RSS logo tonen, geven je de mogelijkheid om informatie op te halen. RSS helpt je om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Om RSS te kunnen gebruiken heb je een RSS reader nodig. Als je eenmaal een zoekopdracht in een RSS reader hebt gecreŽerd, blijft deze op de achtergrond van je computer lopen. Het controleert doorlopend of er nieuws is dat voldoet aan aan jouw criteria en je kunt de zogenaamde feed onmiddellijk zien.

SEA (Search Engine Advertising): Het plaatsen van aan een zoekwoord gekoppelde advertenties bij zoekmachines (ook wel keyword advertising genoemd).
Search Engine: Een zoekmachine op een webpagina. Na het intypen van een keyword of keyword string zoekt de zoekmachine in haar database verwijzingen naar webpagina's waarin dat woord voorkomt.

Search Engine Marketing (SEM): Ook bekend als zoekmachinemarketing. Houdt het geheel van optimalistie en tekstadvertenties in. Deze laatste vorm is het adverteren op zoekmachines met tekstadvertenties. Dit is in Nederland nog relatief onbekend, echter in de US is het al langer zeer succesvol. Daar klikt de oudere jeugd zelfs al meer op de gesponsorde zoekresultaten, dan op de algoritmische resultaten.

Search Engine spam: Buitensporige manipulatie van websites met als doel het beÔnvloeden van de posities in zoekmachines voor pagina's die weinig of geen relevante content bevatten.

Search Engine specialist: Professional op het gebied van E-marketing gespitst op zoekmachines. Heeft verstand van de theorie, de praktijk en de invulling daarvan.

Search Engine Submission: Het aanmelden van een website bij een zoekmachine met behulp van relevante zoekwoorden.

Search Engine: Zie Zoekmachine

Search: Zoeken.

SEO (Search Engine Optimization): Het verhogen van de plaatsing van websites bij de algoritmische zoekscores bij de diverse zoekmachines.

SER (Search Engine Ranking): Zie SEO.

Service provider: Aanbieder die tegen betaling webpagina's maakt en deze eventueel op zijn server plaatst en onderhoudt. Ook wel access provider genoemd.

Site: Een presentatie op het WWW in de vorm van webpagina's.

Site search: Een zoekfunctionaliteit op een content site.

Skyscraper: Een grafische reclame-uiting op het Internet, een stuk groter dan een banner: doorgaans 120 pixels breed en 600 pixels hoog (i.e. 120x600).

Slotting fee: Een bedrag gevraagd door website-exploitanten aan adverteerders die wensen te adverteren op prevalente (premium) advertentie posities op de website.

Spam: Wanneer de ontvanger ongevraagd (commerciŽle) e-mail ontvangt en dit als vervelend ervaart.

Sponsorships: Bij een sponsorship betaalt een adverteerder om content te sponsoren, meestal een deel van een website of een e-mail nieuwsbrief.

Sticky: "Sticky" sites zijn sites waar bezoekers voor een langere periode blijven hangen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van content in de vorm van nieuws of games.

Stickiness: De hoeveelheid tijd die besteed wordt op een site in een bepaalde periode.

Surfen: Navigeren over het WWW. Het zich verplaatsen door webpagina's met een browser door het volgen van hyperlinks.

Tekstadvertentie: Dť rode draad van ClearSense. Advertentie op zoekmachines volledig bestaand uit tekst. Een advertentie die is ontworpen voor de weergave van een beknopte, actiegerichte tekst met een koppeling naar een website. Omdat er geen afbeeldingen worden gebruikt, zijn de tekstkoppelingen eenvoudig te maken en kunnen deze sneller worden gedownload.

Tekst link exchange: Een netwerk waarin de participerende websites elkaars tekst advertenties tonen.

Title: De titel van een tekstadvertentie bij Overture. Deze mag 60 tekens bevatten..

Tracking en tracing: Onderzoekssoftware voor de adverteerder. Hiermee kunnen een campagne en een website verbeterd worden aan de hand van het gedrag van de bezoekers.

Tracking url: Een speciaal ontworpen URL die bijhoudt wie de site bezoekt, wat de bezoeker doet en hoe lang hij er bijvoorbeeld verblijft. Op deze manier kan de eigenaar van de website aanpassingen uitvoeren waardoor de conversie verbetert.

Traffic: Zie bezoek.

Two tier affiliate programma: Affiliate programma structuur waarin webmasters commissies verdienen over hun conversies als ook over de conversies van webmasters die via hen aan het affiliate programma zijn gaan meedoen.

Unieke bezoekers: Het aantal verschillende personen die binnen een bepaalde periode een site bezoeken.

Uploaden: Het kopiŽren van bestanden via een netwerk of telefoonlijn. Bij uploaden wordt er een bestand van de eigen computer naar een andere computer gekopieerd.

User-interface: gebruikersmodel. Dit is het systeem waarmee de gebruikers in aanraking zullen komen. Een goede user-interface zorgt voor effectievere productiviteit van de gebruiker.

User session: Dit is het bezoek van ťťn gebruiker aan een website, ongeacht het aantal pagina's dat deze bezoeker opvraagt. Het aantal user sessions is dus gelijk aan het aantal bezoekers van een site. Voor het meten van de populariteit van een site is het aantal user sessions van groter belang dan het aantals.

URL: Uniform Resource Locator. Het wereldadres waarop documenten en andere bronnen te vinden zijn op het Internet.

Vertoning: Het aantal keer dat een bepaalde advertentie op het Internet wordt getoond, ook wel views of advertentie impressies genoemd.

Vertical portal: Zie directory.

Views: Zie vertoningen.

Viral marketing: Mond-tot-mondreclame over het Internet: enthousiaste klanten (al dan niet ingehuurd) zijn zo tevreden over een website of product dat ze anderen de URL mailen of over hun positieve ervaringen vertellen.

Vinden.nl: een meta- zoekmachine die optimale resultaten genereert door de beste resultaten van andere zoekmachines te gebruiken en te combineren.

World Wide Web: Naam van de wereldwijde verbinding tussen computers (www).

Yahoo: Grootste internetbedrijf ter wereld. Eigenaar van Overture (Yahoo! Search Marketing Solutions). Biedt ongeveer dezelfde functies als MSN.

Zoekrobot: De ""machine"" die zoeksites inzet om het web te doorzoeken op resultaten.

Zoekmachine: Een service die aan de hand van het opgegeven trefwoord websites zoekt die daar het best bij passen. ClearSense houdt zich bezig met de gesponsorde zoekresultaten.

Zoekmachine spider: Software die een zoekmachine gebruikt om de websites in haar database te beoordelen op de relevantie van ingegeven zoektermen.

Zoekmachinemarketing: Zie Search Engine Marketing.

Zoekopdracht: Een vraag om informatie. De gebruiker typt de woorden of onderwerpen en de zoekmachine vertoont de resultaten uit de database die overeenkomen met de vraag. Een zoekopdracht is het belangrijkste onderdeel van de interactie met een zoekmachine.

Zoekresultaat: Het totaal aan gevonden sites die voldoen aan de gegeven zoekterm.

Zoekwoord: Een bepaald woord of een combinatie van woorden aan de hand waarvan de zoekmachine een lijst samenstelt met webpagina's die verband houden met het zoekwoord. Een zoekwoord is de inhoud van een zoekopdracht op een zoekmachine.

 

 

Privacy   SEO - START   SiteMap